Іван Новік

Нарадзіўся. Жыве. Покуль не памёр.

Абраная бібліяграфія:

    1. Новік, Іван. (2013). Апалагетыка, пошукі саюзнікаў і барацьба за артадоксію ў 1920-я гады. Роля беларускіх савецкіх філосафаў у паўставанні канону савецкага марксізму // Палітычная сфера, 21 (2), с. 29–54.
    2. Новік, Іван. (2018). Тэмпаральная семантыка ў эсэ І. Абдзіраловіча „Адвечным шляхам” // Философские исследования. Сборник научных трудов, вып. 5 (с. 343–357). Мінск: Беларуская навука.
    3. Новік, Іван. (2018). Фiласофiя «крытычнага аптымiзму» Уладзiмiра Самойлы // Białorutenistyka Białostocka, 10, s. 355–394.
    4. Новік, Іван. (2019). Паэзіс калектывізацыі: наратыўныя контуры трагедыі // Тэрмапілы, 23, с. 235–264.
    5. Ivan Novik The Birth of Individuality from the Spirit of Belarusianness: the Life. Trajectories, Conceptual and Emotional Matrices of the Belarusian. Intellectual in the Novel by Viktar Vaĺtar Born Under Saturn //   Studia Białorutenistyczne, [S.l.], v. 13, p. 209-247, dec. 2019. ISSN 1898-0457

Тэксты на сайце:

Пралегомены да беларускай этна-эпістэмалогіі.

Ігнат Абдзіраловіч: тры парады для бягучага моманту.

Это не флаг

Беларуская «ВАКаўская» філасофія 2019: пацыент хутчэй… (другая частка)

Беларуская «ВАКаўская» філасофія 2019: пацыент хутчэй… (першая частка)

Паэзіс калектывізацыі: наратыўныя контуры трагедыі

Беларуская савецкая філасофія 1930-ых: агульнасавецкі кантэкст і лакальныя адказы

Беларуская савецкая філасофія 1950-ых гг. як філасофія sensus communis

Аб карысці і шкодзе філасофіі для жыцця

Кніжныя агляды аўтара:

Appel, Hilary, and Mitchell A. Orenstein. From Triumph to Crisis: Neoliberal Economic Reform in Postcommunist Countries

Matthew Frear, Belarus under Lukashenka: Adaptive Authoritarianism

Рудкоўскі, Пётра. Беларуская гуманістыка пасля постмадэрну: дыягназ і перспектывы